www.miljevcimojidragi.de

 • Dobro došli!

  Mirko Malenica Mirče


  Milan Malenica

  Mom unuku Milanu

  Radujem se
  naš dragi Milane
  sve mi lipo
  o tebi divane.

  Da si šesan
  a takav i jesi
  lipi osmijeh
  u svemu te resi.

  Sladak jesi
  i sladak ćeš biti
  nek šeširić
  od sunca te štiti.

 • Kategorije

Miljevačke lirske pjesme

05/22/2010 (Blog)

Ajde curo kad se ruči srića
za Ivića ili za Bačića
u Ivića kula i palaca
u Bačića stotine ovaca
u Ivića kraj Krke livada
u Bačića pod gajem ograda
u Ivića svega ko u kneza
u Bačića dva konja viteza
ako nećeš od nas nijednoga
onda misliš na nekog drugoga
kajat ćeš se diko materina
akol čekaš maloga Skelina.

Sravanili se brda i doline
što su moga dragog zaklonile
moj dragane moj golube bili
anđeli te do mene donili
i do mene,do mojih ovaca
na ledinu povrh Ljuljevaca
grlo moje pusti glase svoje
kad zapivam ječi do Čikole
neka zvone drage i pećine
od pećina nek se glas odbije
od brigova nek se glas razliže
i u uho moje drage stiže.

Đul divojka pod đulom zaspala
đul se truni đul divojku budi
kad se ona iz sna probudila
obisnom je đulu besidila
ne trudi se moj đule rumeni
nije meni do čega je tebi
akoj tebi do obisti tvoje
i meni je do nevolje moje.

Zato moji haju il ne haju
mlad me prosi za stara me daju
volim s mladim po svitu prositi
neg sa starim na zlatu siditi
hvalila se materina hvala
da joj ćerka mudra i valjana
odoh vidit materinu hvalu
kad hvala na krevetu spava.

Majka ćerki ovce naručava
u šari joj igle zarđale
po preslici paučina pala
i eto ti materina hvala
majka goji u kavezu svome
lipu ćerku Mandu jedinicu
kad bi mi je poljubiti dala
dao bih joj ovcu uvodnicu
tri đerdana bisera kićena
tri dukata od suvoga zlata.

Sinoć me je zaručila majka
a jutros mi pobigla djevojka
daj za koga nebi ni žalija
za susjeda dušmanina moga
susjed mene u svatove zove
ja nemogu od žalosti svoje
oj sudbino ti prokleta bila
zašto si me tako ucvilila ?

Ove , za ravnicu Miljevce prigodne stihove
odabrao je dragovoljac domovinskog rata
s Miljevaca !

 
© 2013 Mirko Malenica
Sva prava pridržana.